Danh sách hộ đăng ký thoát nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Năm:
select
Huyện/Thành phố:
select
Phân loại:
 
   

STTTên FileHuyện/Thành phốTải về
1 Huyện Tây Giang Landscape
2 Huyện Đông Giang Landscape
3 Huyện Đại Lộc Landscape
4 Thị Xã Điện Bàn Landscape
5 Huyện Duy Xuyên Landscape
6 Huyện Phước Sơn Landscape
7 Huyện Hiệp Đức Landscape
8 Huyện Thăng Bình Landscape
9 Huyện Tiên Phước Landscape
10 Huyện Bắc Trà My Landscape
11 Huyện Bắc Trà My Landscape
12 Huyện Nam Trà My Landscape
13 Huyện Núi Thành Landscape
14 Huyện Nông Sơn Landscape

Liên Kết Website