UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 (12/12/2016)

Ngày 06 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 6091/UBND-KGVX về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và...

Kế hoạch quốc gia về tổng kết lĩnh vực giảm nghèo (14/08/2020)

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ban hành Quyết định số 152/QĐ-BCĐCTMTQG về Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo.

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam (20/10/2021)

Ngày 17 tháng 10 năm 2021, Văn phòng Chính phủ có Công điện 7548/CĐ-VPCP gửi các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch...

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (06/09/2021)

Ngày 06 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5864/KH-UBND về Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo 02 chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày...

Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia... (12/12/2016)

Ngày 06 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 6091/UBND-KGVX về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và...

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 (24/11/2015)

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 (03/02/2016)

Ngày 14/01/2016, UBND huyện Hiệp Đức ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.
Huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn điều tra hộ nghèo năm 2015
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 6091/UBND-KGVX về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều...
Kế hoạch quốc gia về tổng kết lĩnh vực giảm nghèo
Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ban hành Quyết định số 152/QĐ-BCĐCTMTQG về Kế hoạch tổng kết lĩnh vực...
Đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam
Ngày 17 tháng 10 năm 2021, Văn phòng Chính phủ có Công điện 7548/CĐ-VPCP gửi các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng...
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày 06 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5864/KH-UBND về Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo 02 chuẩn nghèo đa chiều quy...
 Hội nghị tổng kết Chương trình “Cán bộ, Đảng viên huyện đồng hành cùng người nghèo”
 Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020
 Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết...
 Đoàn kiểm tra liên ngành của Chính phủ kiểm tra Chương trình 30a tại huyện Bắc Trà...
 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ...
 Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
 Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2020
 Đại biểu Quốc hội: Bãi bỏ các chính sách hỗ trợ mang tính bao cấp khiến người nghèo...
 Huyện Nam Trà My triển khai Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 và...
 Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo tiếp tục...

Tin mới nhất


Lượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video