Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Hỏi đáp
 
Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015

Ngày 14/01/2016, UBND huyện Hiệp Đức ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Tin trung ương
Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020
Ngày 19 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
• Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và Chính sách miễn, giảm...
• Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện...
• Việc đánh giá, triển khai chính sách giảm nghèo phải thực chất
Tin trong tỉnh
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Ngày 14/01/2016, UBND huyện Hiệp Đức ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.
• Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận...
• Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo...
• Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo...
Tin các huyện
Huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn điều tra hộ nghèo năm 2015
• Hội nghị tổng kết Chương trình “Cán bộ, Đảng viên huyện đồng...
• Đoàn kiểm tra liên ngành của Chính phủ kiểm tra Chương trình...
• Huyện Nam Trà My triển khai Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận...
Tin các xã

Tin mới nhất

Lượt truy cập

Liên kết web