Tin tức

 
Data pager
Số tin/trang:
PageSizeComboBox
select
 Trang 1 trong 64, tin tức 1 đến 10 trong 635 tin tức.

Thăng Bình phân bổ gần 04 tỷ đồng cho các địa phương trên địa bàn huyện thực hiện xóa 88 nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày 06/6/2024, UBND huyện Thăng Bình ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND  v/v Phân bổ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh, năm 2024.

Huyện Đại Lộc được hỗ trợ 540 triệu đồng để xây dựng 09 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày 07/6/2024 Ban vận động cứu trợ tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 885/QĐ-MTTQ-BVĐCT về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở nằm trong vùng thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai năm 2024 trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2024.

Ngày 05/6/2024 UBND thị xã Điện Bàn ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2024.

Tỉnh Quảng Nam phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (đợt 2) năm 2024

Ngày 06/6/2024 UBND tỉnh ban hành quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 (Dự án 2- Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu Dự án 1 - Dự án 6: Giảm nghèo về thông tin)

Hội nghị tập huấn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2024 tại huyện Nông Sơn

Ngày 28 và 29/5/2024, tại Trung tâm Hội nghị huyện Nông Sơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2024 cho các đồng chí là cán bộ theo dõi, thực hiện công tác giảm nghèo, BTXH cấp xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác mặt trận, đại diện Trưởng các chi hội, đoàn thể của các thôn và tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Hội nghị tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 tại huyện Thăng Bình

Sáng nay, ngày 21/5/2024 Sở LĐ - TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và một số chính sách giảm nghèo, BTXH năm 2024 tại huyện Thăng Bình (lớp thứ nhất).

Hội nghị tập huấn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và một số chính sách giảm nghèo, BTXH năm 2024 tại huyện Đại Lộc

Sáng nay, ngày 07/5/2024, tại UBND huyện Đại Lộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và một số chính sách giảm nghèo, BTXH năm 2024

UBND tỉnh Quảng Nam họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều nay, ngày 06/5, đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Lớp tập huấn thứ 3 về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và một số chính sách giảm nghèo, BTXH năm 2024 tại huyện Duy Xuyên

Ngày 25 và 26 /4/2024, tại Trung tâm văn hóa huyện Duy Xuyên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và một số chính sách giảm nghèo, BTXH năm 2024 – lớp thứ ba cho lãnh đạo UBND và cán bộ theo dõi, thực hiện công tác giảm nghèo, BTXH cấp xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác mặt trận, đại diện Trưởng các chi hội, đoàn thể của các thôn của 06 xã: Duy Châu, Duy Phước, Duy...

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách 100 hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt

Ngày 19/4/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 100 hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt do dự án GCF hỗ trợ năm 2024 do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại tỉnh Quảng Nam.

Liên Kết Website