Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013

Ngày đăng: 9:17 | 13/02/2014 Lượt xem: 728

Ngày 11/02/2014, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013

Theo Quyết định phê duyệt, toàn tỉnh có 58.269 hộ nghèo, tỷ lệ 14,91%; 44.407 hộ cận nghèo, tỷ lệ 11,27% trên tổng số 390.687 hộ dân thuộc 244 xã, phường, thị trấn của 18 huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam.
So với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Quảng Nam giảm 3,02%, tương ứng giảm 11.075 hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,91%, tương ứng giảm 6.946 hộ cận nghèo. Vượt kế hoạch so với mục tiêu của HĐND tỉnh theo Nghị quyết 31/2011/NQ-HĐND (từ 2,5%-3%) và vượt so với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước (2%).

Tác giả: Văn Lê

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website