VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2021-2025

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
41 747/LĐTBXH-BTXH 31/03/2023 CV đề cương, biểu mẫu báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
42 632/QĐ-UBND 30/03/2023 QĐ Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
43 2807/BTC-HCSN 29/03/2023 Công văn Trả lời vướng mắc của địa phương về triển khai thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025
44 1533/QĐ-UBND 29/03/2023 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2021 – 2030
45 2807/BTC-HCSN 29/03/2023 Công văn Trả lời vướng mắc của địa phương về triển khai thực hiện các CT MTQG giai đoạn 2021-2025
46 1533/QĐ-UBND 29/03/2023 Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2021 – 2030
47 710/LĐTBXH-BTXH 29/03/2023 Công văn Thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 theo Quyết định số 306/QĐ-UBND
48 81/KH-UBND 28/03/2023 KH Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện Phước Sơn.
49 09 CTrPH-MTTQ-SLĐTBXH 28/03/2023 Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
50 702/LĐTBXH-BTXH 28/03/2023 Công văn V/v giới thiệu đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận
51 615/QĐ-UBND 23/03/2023 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Thăng Bình giai đoạn 2021-2025
52 1681/UBND=KGVX 23/03/2023 Công văn V/v khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và báo cáo, cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm toán Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021 -2025
53 01/KH-LĐTBXH 22/03/2023 TỔNG HỢP CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO, CẬN NGHÈO
54 09 /NQ-HĐND 21/03/2023 NQ Kỳ họp thứ mười ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
55 06 /NQ-HĐND 21/03/2023 Nghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
56 07 /NQ-HĐND 21/03/2023 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và thông qua danh mục của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
57 1384/UBND-KTN 14/03/2023 CV V/v thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng thiết kế sẵn có đối với các dự án thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
58 1368/KH-UBND 14/03/2023 Kế hoạch Hỗ trợ huyện Phước Sơn và huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025
59 520/LĐTBXH-BTXH 10/03/2023 Công văn tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các chính sách giảm nghèo cho cán bộ các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Phước Sơn và Bắc Trà My năm 2023
60 29/GM-LĐTBXH 09/03/2023 Giấy mời tập huấn Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 và các chính sách giảm nghèo năm 2023

Liên Kết Website