VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2021-2025

  
Tên văn bản Xin chủ trương phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh để thực hiện Dự án 2. Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương
Số ký hiệu 103/TTr-LĐTBXH
Trích yếu Tờ trình Xin chủ trương phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh để thực hiện Dự án 2. Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Người ký Trương Thị Lộc
Cơ quan ban hành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Giảm nghèo
Loại văn bản Chương trình MTQG GNBV 2021 - 2025
Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày hiệu lực 31/08/2023

Tệp tin đính kèm

Liên Kết Website