Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đã có 4.057 hộ nghèo và 33 thôn đăng ký thoát nghèo

Ngày đăng: 17:37 | 15/10/2014 Lượt xem: 452

Thực hiện Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các địa phương xác định đối tượng đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014 để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND gửi các huyện, thành phố.

Theo kết quả đăng ký thoát nghèo năm 2014, tính đến ngày 13/10/2014 toàn tỉnh có 12/18 huyện, thành phố báo cáo số lượng hộ nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2014 là 4.057 hộ/15.839 khẩu và 33 thôn đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, gồm các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Đông Giang, Phước Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành, Nông Sơn.

Còn 06 huyện, thành phố còn lại chưa có kết quả đăng ký, tổng hợp báo cáo về Sở, gồm: Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website