Chi tiết tin

A+ | A | A-

09 tháng đầu năm 2014 tổng nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam tăng 64.019 triệu đồng so với năm 2013

Ngày đăng: 14:41 | 14/10/2014 Lượt xem: 862

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam, 09 tháng đầu năm 2014 tổng nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam đạt 3.156.414 triệu đồng, tăng 64.019 triệu đồng so với năm 2013, gồm vốn TW có 2.957.463 triệu đồng, chiếm 93,7%; vốn ngân sách tỉnh, huyện có 74.505 triệu đồng; vốn huy động được 124.446 triệu đồng, tăng so với đầu năm 8.454 triệu đồng, trong đó vốn huy động qua tổ TK&VV 54.947 triệu đồng, đạt 94% kế hoạch, vốn huy động của tổ chức cá nhân 69.499 triệu đồng, đạt 94% kế hoạch.

Cũng theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2014 UBND tỉnh và một số huyện, thành phố đã chuyển vốn ngân sách bổ sung để Ngân hàng tăng nguồn vốn cho vay, số tiền là 11.445 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 09 tỷ đồng và ngân sách 12 huyện, thành phố chuyển 2,445 tỷ đồng, gồm: Núi Thành (500 triệu trong đó có 200 triệu vốn của tổ chức VNAH hỗ trợ), Tam Kỳ (400 triệu), Hội An (400 triệu), Thăng Bình (200 triệu), Phước Sơn (200 triệu), Điện Bàn (200 triệu), Nam Giang (150 triệu), Quế Sơn (100 triệu), Tây Giang (100 triệu), Đại Lộc (100 triệu), Hiệp Đức (50 triệu), Bắc Trà My (45 triệu)./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website