Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phân bổ 20 tỷ đồng cho huyện Tiên Phước và Hiệp Đức để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để hỗ trợ giảm nghèo bền vững

Ngày đăng: 17:05 | 06/10/2014 Lượt xem: 623

Ngày 01 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2973/QĐ-UBND phân bổ 20 tỷ đồng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho huyện Tiên Phước và Hiệp Đức để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện nhằm hỗ trợ giảm nghèo bền vững. 

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ cho mỗi huyện 10 tỷ đồng từ nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2014 để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao không được hưởng chính sách hỗ trợ cho các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ để thanh toán nợ khối lượng và thực hiện đầu tư mới đối với các công trình đầu tư kết cấu hạ tầng giảm nghèo bền vững tại địa phương. Cụ thể, huyện Hiệp Đức được đầu tư 10 tỷ đồng, sử dụng 3,714 tỷ đồng để thanh toán nợ khối lượng 09 công trình và sử dụng 6,286 tỷ đồng để đầu tư mới 05 công trình; huyện Tiên Phước được đầu tư 10 tỷ đồng, sử dụng 2,1 tỷ đồng để thanh toán nợ khối lượng 04 công trình và sử dụng 7,9 tỷ đồng để đầu tư mới 05 công trình./.

Tác giả: Hòa Phát

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website