Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết quả đầu tư cơ sở hạ tầng theo cơ chế hỗ trợ giảm nghèo đặc thù tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Ngày đăng: 10:42 | 03/10/2014 Lượt xem: 559

Huyện Bắc Trà My được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 để hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 07 huyện có tỉ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Theo đó, từ năm 2012-2013 toàn huyện đã đầu tư 20 công trình trên địa bàn huyện, tổng số tiền lên đến 42,309 tỷ đồng. 

Công trình Cầu treo xã Trà Dương được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 30a năm 2012 

Các loại công trình đầu tư gồm có 03 công trình trường học, 01 cơ sở dạy nghề, 01 đường giao thông liên xã, 09 công trình đường giao thông liên thôn bản, 04 công trình thuỷ lợi phục vụ tưới  tiêu cho sản xuất nông nghiệp, 02 công trình điện phục vụ sản xuất và dân sinh. Bên cạnh đó, năm 2013 đã kịp thời duy tu, bảo dưỡng đối với 05 công trình đã xuống cấp và hư hỏng, số tiền 2,508 tỷ đồng. Đến nay hầu hết các công trình đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân hưởng lợi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện từ 71,87%, (trong đó tỷ lệ hộ nghèo là 64,22%) xuống còn 62,21% vào cuối năm 2013 (trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 52,78%).

Tác giả: Hòa Phát

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website