Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đoàn kiểm tra của trung ương đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/NQ-CP

Ngày đăng: 16:42 | 28/09/2014 Lượt xem: 562

Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 năm 2014, đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương do ông Hoàng Văn Vịnh, Phó Vụ trưởng Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc tại tỉnh Quảng Nam để đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày 20 tháng 9, đoàn kiểm tra làm việc với huyện Bắc Trà My; ngày 22 tháng 9 năm 2014 đoàn kiểm tra tại huyện Phước Sơn. Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2014, đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo UBND và các Sở ngành của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Văn Thanh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam tiếp và làm việc với đoàn.


Đoàn kiểm tra của trung ương làm việc với PCT UBND tỉnh Lê Văn Thanh và các Sở ngành liên quan của tỉnh

Đánh giá chung về hiệu quả chương trình, UBND tỉnh cho biết so với mục tiêu cụ thể đề ra của Nghị quyết 30a, đến năm 2013 nhiều mục tiêu đã đạt được như giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo từ 4% trở lên. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân 2011-2013 là 4,46%, cơ bản không còn hộ dân ở nhà tạm; trợ cấp lương thực cho người dân ở thôn, bản, vùng giáp biên giới được đảm bảo đời sống; tạo được sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển nông nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn...Các chế độ, chính sách được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy trình hướng dẫn, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo niềm tin vào chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước. Tổng nguồn vốn triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn các huyện nghèo 2009-2013 là 1.567,987 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của các huyện nghèo của tỉnh còn rất cao: trong năm 2013, Nam Trà My: 70,05%; Bắc Trà My: 52,78%; Tây Giang: 51,98%; Phước Sơn: 53,72%. 

Kiến nghị tại cuộc họp, UBND tỉnh cho biết có quá nhiều văn bản quy định chính sách cho người nghèo, cận nghèo, đề nghị nên hợp nhất các chính sách này theo từng nhóm chính sách chung về y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi, các chính sách hỗ trợ trực tiếp...thành một văn bản chung để thống nhất đầu mối chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đề nghị Chính phủ tăng nguồn vốn phân bổ cho các huyện nghèo, tăng nguồn vốn đầu tư, đồng thời cho phép thành lập Văn phòng giảm nghèo ở cấp tỉnh và hướng dẫn thống nhất địa phương thực hiện. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tổng hợp từ địa phương, Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương cho biết sẽ báo cáo Chính phủ để xem xét, giải quyết, có những điều chỉnh cần thiết nhằm tạo hiệu quả giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương. 

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website