Chi tiết tin

A+ | A | A-

Xã Tiên Sơn huyện Tiên Phước đạt 09 tiêu chí nông thôn mới

Ngày đăng: 16:28 | 28/09/2014 Lượt xem: 566


Mô hình nuôi gà thả vườn từ nguồn vốn dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững đầu tư cho xã Tiên Sơn năm 2012
Cùng với 60 xã điểm của tỉnh tổ chức thực hiện chương trình nông thôn mới. Xã Tiên Sơn là xã được huyện Tiên phước chọn để đầu tư xây dựng xã điểm nông thôn mới của huyện cùng với xã Tiên Phong. Riêng xã Tiên Cảnh là xã điểm Nông thôn mới do tỉnh chọn đầu tư để hoàn thành bộ tiêu chí (19 tiêu chí) nông thôn mới năm 2011-2015. Theo kết quả rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới, đến nay xã Tiên Sơn đã đạt 09 tiêu chí theo quy định, gồm tiêu chí: (1) Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, (2) Điện nông thôn, (3) Bưu điện, (4) Nhà ở dân cư, (5) Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, (6) Hình thức tổ chức sản xuất, (7) Giáo dục, (8) Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, (9) An ninh trật tự xã hội được giữ vững. 10 tiêu chí chưa đạt, đó là: (1) Cơ sở vật chất văn hóa, (2) Y tế, (3) Văn hóa, (4) Môi trường, (5) Giao thông, (6) Thủy lợi, (7) Trường học, (8) Chợ nông thôn, (9) Thu nhập, (10) Hộ nghèo.
Đối với tiêu chí hộ nghèo, theo báo cáo của xã thì tỷ lệ hộ nghèo đến thời điểm cuối năm 2013 của xã là 13,36% (128 hộ nghèo/958 hộ), trong đó có 98 hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo (là các hộ thuộc đối tượng xã hội tàn tật, già cả, neo đơn… hưởng trợ cấp xã hội). Để đạt tiêu chí hộ nghèo (dưới 5%) vào cuối năm 2015 cùng với 09 tiêu chí chưa đạt khác của xã, xã Tiên Sơn sẽ tiếp tục thực hiện các Đề án, Phương án phát triển sản xuất và các cơ chế hỗ trợ khác để giúp bà con nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo như triển khai các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế của Tỉnh, Huyện cho hộ nghèo; Dự án phát triển vùng đầu tư kinh tế để người dân thoát nghèo như hỗ trợ nuôi gà thả vườn, nuôi heo nái sinh sản, phát triển kinh tế vườn…; cho vay tín dụng để người dân có điều kiện phát triển kinh tế. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện mở các lớp dạy nghề cho người lao động, có chính sách khuyến khích hộ nghèo đi học nghề, thực hiện tốt công tác vận động hộ nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững,... để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ họ nghèo của xã còn dưới 5% vào cuối năm 2015./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website