Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ kiểm tra Chương trình 30a tại tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 17:40 | 27/09/2014 Lượt xem: 537

Từ ngày 20 đến 23 tháng 9 năm 2014, Đoàn kiểm tra Chương trình 30a của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại tỉnh Quảng Nam.


Đoàn kiểm tra của Trung ương làm việc với lãnh đạo UBND và các Sở, ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam về kết quả 05 năm thực hiện Chương trình 30a  (2009-2013)
Theo chỉ đạo, phân công của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo, Đoàn kiểm tra liên ngành của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn, các Thành viên gồm đại diện các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Ủy ban Dân tộc đã đến kiểm tra tình hình và kết quả 05 năm (2009-2013) thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Theo đó, ngày 20/9/2014, đoàn kiểm tra cùng với các ngành của tỉnh kiểm tra tại huyện Bắc Trà My, ngày 22 tháng 9 năm 2014 kiểm tra tại huyện Phước Sơn. Tại mỗi huyện, đoàn kiểm tra làm việc với 01 xã và kiểm tra thực tế công trình đầu tư từ nguồn vốn của Nghị quyết số 30a. Kết thúc kiểm tra tại các địa phương, sáng ngày 23 tháng 9 năm 2014 đoàn kiểm tra của trung ương đã có buổi  làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam. Tham dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra tại tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tham dự.
Theo báo cáo của cơ quan thường trực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh, tổng nguồn vốn thực hiện trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2009-2013 là 1.567,987 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương đã bố trí trực tiếp để thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù của Nghị quyết 30a là 598,502 tỷ đồng; Ngân sách địa phương đã bố trí 19,807 tỷ đồng để để hỗ trợ các huyện lồng ghép thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước là  37,847 tỷ đồng, trong đó tổng công ty Hàng hải Việt Nam: 03 tỷ đồng/8,67 tỷ đồng; Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (vicen): 13,727 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Quảng Nam 18,500 tỷ đồng.
Thông qua việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và tác động của Chương trình 30a và các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo khác đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo trên địa bàn giảm mỗi năm được 4,46% (giảm từ 70,90% cuối năm 2010 giảm còn 57,53% cuối năm 2013), đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 4%/năm theo mục tiêu của Chương trình 30a và Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ đã đề ra. Thông qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, trong đó có Nghị quyết 30a của Chính phủ, đặc biệt là tỉnh nghèo, khó khăn về ngân sách nhưng tỉnh Quảng Nam đã ban hành các chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh để cùng với trung ương đẩy nhanh tộc độ giảm nghèo như hỗ trợ 30% mệnh giá mua thẻ BHYT người cận nghèo (Trung ương hỗ trợ 70%), cấp bù 50% học phí cho học sinh nghèo chưa được trung ương hỗ trợ, cấp bù 5% phần cùng chi trả cho người dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-CP ngày 11/7/2014./.

Tác giả: Hòa Phát

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website