Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đoàn kiểm tra liên ngành của Chính phủ kiểm tra Chương trình 30a tại huyện Bắc Trà My

Ngày đăng: 6:10 | 25/09/2014 Lượt xem: 683

Theo Chương trình kiểm tra tại tỉnh Quảng Nam về kết quả 05 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Ngày 20 tháng 9 năm 2014, đoàn kiểm tra liên ngành của Chính phủ, gồm đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban Dân tộc và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn đã đến kiến tra tại huyện Bắc Trà My.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Chính phủ làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Trà My về Chương trình 30a
Theo báo cáo của huyện Bắc Trà My, từ khi huyện Bắc Trà My được Chính phủ quyết định bổ sung vào diện huyện nghèo theo Quyết định số 615/QĐ-TTg (năm 2012) đến năm 2013, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện lên đến 550,56 tỷ đồng, trong đó vốn Chương trình 30a bố trí 44,817 tỷ đồng để thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 615/QĐ-TTg của Chính phủ, vốn tài trợ của doanh nghiệp cho huyện nghèo 10,5 tỷ đồng (Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam). Từ nguồn vốn của Chương trình 30a, huyện đã đầu tư 20 công trình cơ sở hạ tầng, bao gồm: 03 công trình trường học, 01 cơ sở dạy nghề, 01 đường giao thông liên xã, 09 công trình đường giao thông liên thôn bản, 04 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, 02 công trình điện phục vụ sản xuất và dân sinh. Cùng với các Chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo khác, huyện Bắc Trà My đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 64,22% (cuối năm 2010 xuống còn 52,78% vào cuối năm 2013, bình quân giảm 5,72%/năm, vượt mục tiêu so với Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ và mục tiêu Đề án đã đề ra.
Thông qua kết quả làm việc, đi kiểm tra thực tế công trình đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 30a, Đoàn kiểm tra liên ngành của Chính phủ đã đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 30a của huyện Bắc Trà My và ghi nhận những kiến nghị của địa phương như kéo dài thời gian thực hiện chương trình này đến năm 2020, nâng mức phân bổ vốn cho chương trình và nâng mức hỗ trợ đầu tư các dự án giảm nghèo hiện hành, sửa đổi, bổ sung một số chính sách cho phù hợp với thực tiễn như chính sách hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ nâng cao đời sống hộ nghèo vùng khó khăn,.../.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website