Chi tiết tin

A+ | A | A-

Xác định đối tượng đăng ký thoát nghèo để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững

Ngày đăng: 5:07 | 25/09/2014 Lượt xem: 867

Để triển khai kịp thời chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Ngày 03 tháng 9 năm 2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam có Công văn số 1137/LĐTBXH-BTXH Hướng dẫn xác định đối tượng đăng ký thoát nghèo để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững.


Sở Lao động - TBXH tổ chức hội thảo bàn giải pháp tổ chức thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo
Theo nội dung văn bản hướng dẫn, đối tượng đăng ký thoát nghèo năm 2014 là hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo điều tra quý IV năm 2013 do UBND cấp xã công nhận và quản lý, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 11/02/2014; Có đơn tự nguyện cam kết thoát nghèo, vượt qua chuẩn cận nghèo theo quy định hiện hành tối thiểu 03 (ba) năm liên tiếp kể từ thời điểm được công nhận thoát nghèo. Đặc biệt văn bản này lưu ý việc đăng ký thoát nghèo phải có điều kiện, cơ sở, không phải hộ nghèo nào cũng tự do đăng ký thoát nghèo nếu không có khả năng, năng lực và điều kiện để thoát nghèo, cụ thể hộ nghèo đăng ký thoát nghèo phải là hộ có năng lực, khả năng để thoát nghèo bền vững như: Có nhà ở thuộc quyền sở hữu ổn định, có dưới 2/3 số thành viên trong hộ là người ăn theo, có trẻ em 6 - 15 tuổi đều được đến trường, có sử dụng điện (nơi có điều kiện); có lao động (tối thiểu từ 01 lao động chính trở lên) và có nghề nghiệp ổn định, có tổ chức sản xuất, kinh doanh hoặc có người đi xuất khẩu lao động; có thu nhập ổn định (thu nhập không phụ thuộc). Những trường hợp đăng ký thoát nghèo nhưng không có khả năng lao động, không có kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh, không có nghề nghiệp nhưng không tham gia học nghề, không có việc làm và thu nhập ổn định, sống phụ thuộc chủ yếu từ sự chu cấp của người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng theo quy định của pháp luật hoặc từ nguồn trợ cấp của nhà nước, nguồn trợ giúp, đỡ đầu của các cá nhân, đơn vị từ thiện thì địa phương cần xem xét cụ thể, tránh việc lợi dụng chính sách của tỉnh. Đối với thôn đăng ký đủ điều kiện và đạt mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo 02 năm liên tục kể từ năm 2014 là thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên theo kết quả điều tra quý IV năm 2013 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 11/02/2014.

Về tổ chức triển khai thực hiện, UBND các huyện, thành phố có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn UBND cấp xã, Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã triển khai thực hiện việc xác định đối tượng hộ nghèo và thôn có tỷ lệ nghèo từ 30% trở lên đăng ký thoát nghèo (số lượng, danh sách). Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phân loại hộ có khả năng thoát nghèo và  xác định số lượng, lập danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo (đã rà soát theo Công văn số 457/LĐTBXH-BTXH ngày 07/5/2014) tự nguyện viết đơn đăng ký và cam kết thoát nghèo; thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ nghèo, cận nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND. Tổng hợp số lượng, danh sách hộ nghèo đăng ký thoát nghèo; số lượng, danh sách thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, có công văn báo cáo và đăng ký với UBND tỉnh trước ngày 30/9/2014 (gửi qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu). Những trường hợp đăng ký thoát nghèo và báo cáo với cấp trên sau ngày 30/9/2014 sẽ không được áp dụng thực hiện chính sách./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website