Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ khi sinh con đúng chính sách dân số.

Ngày đăng: 13:49 | 09/09/2014 Lượt xem: 540

Để triển khai tốt Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003, sửa đổi ngày 27/12/2008. Bộ Y tế dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn khi sinh con đúng chính sách dân số.

Theo dự thảo Nghị định này của Chính phủ do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, phạm vi điều chỉnh của Nghị định Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn khi sinh con đúng chính sách dân số. Trừ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Đối tượng được hỗ trợ chính sách là Phụ nữ thuộc hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (bao gồm cả phụ nữ người dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số) cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Trừ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều kiện được hỗ trợ là sinh con đúng chính sách dân số (sinh một đến hai con), trừ những trường hợp sau: (a) Sinh con thứ ba, nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (b) Sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên; (c) Đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên; (d) Sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi; (đ) Sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận; (e) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ); (g) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai  vợ chồng đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống; (h) Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh; (i) Phụ nữ nghèo chưa kết hôn cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sinh 01 hoặc 02 con trở lên trong cùng một lần sinh.
Các đối tượng nêu trên, sau khi sinh có cam kết không sinh thêm con bằng văn bản, tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng, hiệu quả tránh thai cao, nếu vi phạm phải hoàn trả lại kinh phí đã nhận hỗ trợ. Mức hỗ trợ một lần bằng tiền mặt với mức 2.000.000/người trong tháng đầu sau sinh cho những đối tượng đủ điều kiện nêu trên.
Để triển khai thực hiện Nghị định, Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc thực hiện và đảm bảo kinh phí cấp cho đối tượng thụ hưởng. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website