Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ngày đăng: 15:23 | 04/09/2014 Lượt xem: 581

Đây là nội dung trong Công văn chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành (Công văn số 3116/LĐTBXH-KHTC ngày 26/8/2014)


Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về giảm nghèo giữa học viên khóa tập huấn các tỉnh Miên trung với huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Theo nội dung Công văn số 3116/LĐTBXH-KHTC ngày 26/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh đánh giá kế hoạch giai đoạn 2011-2015, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020, trong đó định hướng mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch lĩnh vực giảm nghèo là tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án về giảm nghèo. Tăng nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung hạn của nhà nước cho các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lựa chọn chính sách để ưu tiêu phân bổ, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực; bảo đảm lồng ghép chính sách và nguồn lực hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữ chính sách giảm nghèo với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Như vậy, thời gian đến công tác giảm nghèo đã có sự thay đổi về cách thức hỗ trợ theo hướng "hỗ trợ có điều kiện" để khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo trong việc "tự cứu" để thoát nghèo.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website