Chi tiết tin

A+ | A | A-

Huyện Đông Giang thành lập Tổ Chuyên trách Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo giai đoạn 2014-2020

Ngày đăng: 13:02 | 31/08/2014 Lượt xem: 500

Để tham mưu triển khai thống nhất và có sự lồng ghép các nguồn vốn đầu tư nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo giai đoạn 2014-2020 (Chương trình) trên địa bàn huyện Đông Giang. UBND huyện Đông Giang quyết định thành lập Tổ chuyên trách thực hiện 02 Chương trình trên.

Tổ chuyên trách thực hiện Chương trình trực thuộc Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và Chương trình hỗ trợ giảm nghèohuyện, chịu sự lãnh đạo, quản lý của 02 BCĐ này; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng điều phố xây dựng nông thôn mới và Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh. Tổ chuyên trách Chương trình gồm 06 cán bộ chuyên trách (01 Tổ trưởng - là Phó Trưởng phòng NÔng nghiệp và PTNT đảm nhận và 05 Tổ viên do tổ trưởng hợp đồng). Các thành viên kiêm nhiệm là cán bộ chuyên môn thuộc các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Tài nguyên - môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Dân tộc. Nhiệm vụ của Tổ chuyên trách được quy định cụ thể tại Điều 2, trong đó có việc tham mưu UBND huyện, BCĐ huyện xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức chỉ đạo kế hoạch hằng năm, trung hạn, dài hạn theo nội dung, dự án Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình hỗ trợ giảm nghèo.../.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website