Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đính chính một số nội dung của Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 10:40 | 31/08/2014 Lượt xem: 648

Ngày 19 tháng 8 năm 2014, HĐND tỉnh Quảng Nam có văn bản số 124/HĐND-TTHĐ về việc đính chính Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam


Quang cảnh Kỳ họp Thứ 11, HĐND tỉnh Khóa VIII (từ ngày 09-11/7/2014)
Theo văn bản này, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa VIII đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, do có sơ suất trong soạn thảo Nghị quyết nên Thường trực HĐND tỉnh xin đính chính lại một số nội dung của Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND, cụ thể Khoản III. KINH PHÍ THỰC HIỆN (trang 3) được đính chính lại thành Khoản "IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN"; Tại điểm 1, khoản III, Điều 1. Đối với hộ nghèo được đính chính thành "1. Đối với hộ thoát nghèo"; Tiết c, điểm 1, khoản III, Điều 1 (trang 4) "c. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay cho đối tượng được quy định tại tiết a, điểm 1, Khoản III, Điều 1 Nghị quyết này" được đính chính lại như sau:"Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay cho đối tượng hộ thoát nghèo được quy định tại tiết a, điểm 1, Khoản III, Điều 1 Nghị quyết".

Việc điều chỉnh lại một số nội dung nêu trên, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo với các cơ quan liên quan của Trung ương và gửi các cơ quan của địa phương tỉnh Quảng Nam để làm cơ sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng tinh thần Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa VIII đã biểu quyết thông qua./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website