Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hội nghị tập huấn cán bộ giảm nghèo các xã thuộc 06 huyện nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2014

Ngày đăng: 15:32 | 29/08/2014 Lượt xem: 493

Nhằm tăng cường năng lực thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với các huyện nghèo của tỉnh. Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 27 đến 29 tháng 8 năm 2014 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ giảm nghèo cấp huyện và cấp xã năm 2014 của 06 huyện nghèo, gồm: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My. Thành phần tham dự là cán bộ theo dõi công tác giảm nghèo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và cán bộ các xã, thị trấn được UBND xã, thị trấn phân công theo dõi công tác giảm nghèo của 06 huyện nêu trên (mỗi xã 01 cán bộ).

Nội dung tập huấn do cán bộ lãnh đạo của phòng chuyên môn thuộc Sở và lãnh đạo Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam thực hiện gồm các chuyên đề như  vai trò, nhiệm vụ của cán bộ giảm nghèo và Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã; Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; giới thiệu và triển khai, hướng dẫn các chính sách hỗ trợ giảm nghèo mới ban hành như chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 của tỉnh Quảng Nam, chính sách hỗ trợ về y tế, chính sách hỗ trợ về giáo dục có liên quan đến người nghèo, cận nghèo; giới thiệu và cách khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử giảm nghèo và phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Quang Hòa, Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: "Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Quảng Nam còn cao hơn so với tỷ lệ hộ nghèo của cả nước và khu vực, trong đó đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của các huyện miền núi cao, của các huyện nghèo và các xã nghèo còn rất cao", do đó đồng chí đề nghị cán bộ giảm nghèo các xã, thị trấn tham dự khóa tập huấn cần phải tập trung, nghiên cứu, tiếp thu để về tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo giảm nghèo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo để góp phần đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh từ 2,5-3%/năm; các xã nghèo phải giảm trên 4%./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website