Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấncán bộ giảm nghèo cấp tỉnh năm 2014 tại Quảng Nam

Ngày đăng: 15:14 | 16/08/2014 Lượt xem: 522

Theo Công văn số 117/CV-VPQGGN ngày 22/7/2014 của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8 năm 2014, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấncán bộ giảm nghèo cấp tỉnh năm 2014 tại Quảng Nam (Khách sạn Hùng Vương, 284 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ). Thành phần tham gia khóa tập huấn là lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo và chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội hoặc Văn phòng giảm nghèo của các tỉnh Miền trung và Tây nguyên.

Nội dung tập huấn lần này tập trung vào các chủ đề như Một số vấn đề rút ra từ kết quả giám sát tối cao của Quốc hội về giám sát chính sách pháp luật về giảm nghèo từ năm 2005-2012 và bài học kinh nghiệm; giới thiệu khung kết quả, hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; giới thiệu Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015; giới thiệu Chiến lược truyền thông giảm nghèo giai đoạn 2014-2020; giới thiệu một số nội dung cơ bản phương pháp tiếp cận đo lường từ nghèo đơn chiều sang đa chiều tại Việt Nam; giới thiệu quy trình chuẩn hóa nhân rộng hình giảm nghèo; tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm./.

 

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website