Chi tiết tin

A+ | A | A-

16,581 tỷ đồng là số tiền mà Tổng Công ty Xi măng Việt Nam hỗ trợ cho huyện nghèo Nam Trà My để thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững.

Ngày đăng: 16:12 | 15/07/2014 Lượt xem: 662

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (gọi tắt là Vicem) là đơn vị được Chính phủ thống nhất phân công nhận hỗ trợ cho huyện nghèo Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trong việc  thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Trong những năm qua (từ năm 2009-2014), Tổng Công tư đã tích cực thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ giúp huyện nghèo Nam Trà My đầu tư xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần hỗ trợ huyện Nam Trà My giảm nghèo nhanh và bền vững.
Từ năm 2011-2013, Vicem đã hỗ trợ huyện Nam Trà My số tiền 07 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 01 km đường bê tông xi măng vào trường THCS bán trú cụm xã Trà Nam , số tiền 01 tỷ đồng; xây dựng nhà ở học sinh trường PTCS Trà Cang (12 phòng 2 tầng, nhà vệ sinh), số tiền 03 tỷ đồng; nâng cấp trường THCS bán trú cụm xã Trà Nam (02 dãy nhà ở 01 tầng 12 phòng học, nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh và bể nước), số tiền 03 tỷ đồng. Đặc biệt Vi cem hỗ trợ 3,381 tỷ đồng để huyện hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 483 nhà ở theo Chương trình 167 của Chính phủ (mức hỗ trợ 07 triệu đồng/nhà).

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ, năm 2014 Vi cem tiếp tục cam kết với tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ huyện nam Trà My số tiền 6,2 tỷ đồng để đầu tư trường mẫu giáo xã Trà Cang, số tiền 4,65 tỷ đồng và xây dựng 01 km đường bê tông của trường THCS bán trú xã Trà Nam, số tiền 1,55 tỷ đồng./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website