Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quảng Nam: 60 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển

Ngày đăng: 16:19 | 09/07/2014 Lượt xem: 600

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là một trng những dự án ợp phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện cho từng giai đoạn. Trong 03 năm triển khai thực hiện (2011-2013), ngân sách trung ương đã phân bổ cho tỉnh Quảng Nam 60 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng như: Hoàn thiện đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh;. Hoàn thiện hệ thống các công trình bảo đảm cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh;. Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn xã; Đầu tư chuẩn hóa trạm y tế xã; Hoàn thiện hệ thống các công trình để bảo đảm chuẩn hóa về giáo dục; Đầu tư bờ bao chống triều cường, kè, công trình thủy lợi, trạm bơm cấp nước biển cho nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối; Duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.


Công trình đường giao thông được đầu tư từ nguồn vốn dự án 257

Theo hướng dẫn của trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Thăng Bình, Duy Xuyên, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho 21 xã nghèo (năm 2013 còn lại 19 xã). Các huyện, thành phố nêu trên đã quyết định phê duyệt hỗ trợ đầu tư 74 công trình cơ sở hạ tầng với 14.150 người dân trực tiếp hưởng lợi, gồm: 34 công trình giao thông, 08 công trình trường học (chủ yếu là trường mẫu giáo và tiểu học), 19 công trình thủy lợi và 07 công trình chợ, 06 công trình khác. Tổng mức đầu tư theo dự toán được phê duyệt là 76,541 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 60 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1,566 tỷ đồng và 14,885 tỷ đồng vốn huy động. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 số lượng công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đạt tỷ lệ 100%. Thông qua việc hỗ trợ đầu tư từ dự án, tác động của các chương trình, chính sách khác đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của các xã thuộc Dự án 257 được 9,53% (từ 23,05% năm 2010 giảm xuống còn 13,53% năm 2013), tương ứng giảm 4.066 hộ nghèo so với năm 2010; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo được 2,37% (từ 14,34% năm 2010 giảm xuống còn 11,97% năm 2013), tương ứng giảm 855 hộ cận nghèo so với năm 2010, đặc biệt có 02 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn của chương trình là xã Tam Thanh và Xã Tam Phú thuộc thành phố Tam Kỳ./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website