Chi tiết tin

A+ | A | A-

Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

Ngày đăng: 14:15 | 09/07/2014 Lượt xem: 758

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

Theo Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước có 3.815 xã thuộc 420 huyện của 53 tỉnh thuộc vùng khó khăn. Trong đó tỉnh Quảng Nam có 122 xã thuộc vùng khó khăn phân bổ ở 15 huyện, thành phố, gồm: Bắc Trà My: 11 xã, Hiệp Đức: 09 xã, Đông Giang: 11 xã, Tiên Phước 12 xã, Đại Lộc: 04 xã, Quế Sơn: 01 xã, Nam Giang: 12 xã, Nông Sơn: 07 xã, Phước Sơn: 12 xã, Nam Trà My: 10 xã, Tây Giang: 10 xã, Núi Thành: 08 xã, Thăng Bình: 09 xã, Duy Xuyên: 05 xã, thành phố Tam Kỳ: 01 xã.

 
Địa bàn vùng khó khăn, nhất là miền núi giao thông đi lại còn nhiều khó khăn cần quan tâm đầu tư

Việc ban hành lại Danh mục các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015 (thay thế danh mục được ban hành tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg) nhằm làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc phòng an ninh./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website