Chi tiết tin

A+ | A | A-

Huyện Phước Sơn: 06 tháng đầu năm 2014 cấp miễn phí 15.420 thẻ BHYT cho các đối tượng xã hội

Ngày đăng: 16:10 | 02/07/2014 Lượt xem: 585

Thực hiện Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này; căn cứ hướng dẫn của các ngành của tỉnh, theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn trong 06 tháng đầu năm 2014 huyện đã thực hiện cấp miễn phí 15.420 thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội, trong đó cấp 14.149 thẻ BHYT người nghèo, người DTTS thường trú tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; 917 thẻ BHYT người thuộc hộ gia đình cận nghèo (không bao gồm DTTS) và 354 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội. Cũng trong 06 tháng đầu năm 2014 huyện đã tổ chức khám chữa bệnh cho 20.178 lượt người, bên cạnh đó hoạt động khám chữa bệnh tại tuyến xã đã được tăng cường, không xảy ra bệnh dịch, Chương trình MTQG về y tế được triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Được biết, những năm trước việc lập danh sách các đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là người nghèo, người dân tộc thiểu số thường chậm trễ, sai sót, có xã còn bỏ sót đối tương. Tuy nhiên, sang năm 2014 huyện Phước Sơn đã rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên việc mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện kịp thời, không có trường hợp bỏ sót đề nghị về tỉnh giải quyết bổ sung, từ đó đảm bảo cho người dân thuộc đối tượng nghèo, dân tộc thiểu số hưởng quyền lợi theo đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền vận chuyển, đồng chi trả bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg đến nay tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể nên địa phương vẫn chưa triển khai thực hiện được, từ đó ảnh hướng đến quyền lợi của đối tượng thụ hưởng nhất chế độ tiền ăn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của thủ tướng Chính phủ đối với Người thuộc hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (UBNd tỉnh quy định bằng 3% mức tiền lương cơ sở /bệnh nhân/ngày)./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website