Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 06 tháng đầu năm 2014

Ngày đăng: 23:13 | 01/07/2014 Lượt xem: 654

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015. Năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phân bổ 9,5 tỷ đồng đầu tư 10 công trình cho 07 huyện (Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức) theo chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh đã giải ngân được 3,980 tỷ đồng, đạt 41,91% so kế hoạch vốn, trong đó dự án có tỷ lệ giải ngân cao nhất là dự án định canh, định cư trung tâm thôn A Zượt, xã A Tiêng, huyện Tây Giang - Mương thoát nước mặt bằng khu TĐC thôn Z' rượt (khu 2) (đạt 71,20%), dự án có tỷ lệ giải ngân thấp nhất là Dự án ĐCĐC TT thôn 6, xã Phước Trà, Hiệp Đức, công trình trường tiểu học (0%)./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website