Chi tiết tin

A+ | A | A-

06 tháng đầu năm 2014 toàn tỉnh giải ngân được 54,77 % kế hoạch vốn đầu tư theo Quyết định số 755/QĐ-TTg

Ngày đăng: 23:12 | 01/07/2014 Lượt xem: 590

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam cho Sở lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo 06 tháng đầu năm 2014 với UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phân bổ 13 tỷ đồng cho 08 huyện để thực hiện  Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh đã giải ngân được 7,121 tỷ đồng, đạt 54,77% so kế hoạch vốn, trong đó huyện có tỷ lệ giải ngân cao nhất là huyện Hiệp Đức (đạt 91,6%), tiếp đến là huyện Nam Giang (90%) và huyện Bắc Trà My (đạt 87%). Huyện có tỷ lệ giải ngân thấp nhất là huyện Tiên Phước (0%)./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website