Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Phước Sơn

Ngày đăng: 17:07 | 25/06/2014 Lượt xem: 687

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Phước Sơ và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã thống nhất phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn năm 2013 đã giao cho huyện Phước Sơn để tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) thuộc Dự án 1 của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, số tiền 4.567,147 tỷ/04 công trình.

Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh (số 1833/QĐ-UBND ngày 13/6/2014), tổng mức vốn điều chỉnh không đổi, chỉ điều chỉnh tăng, giảm từ công trình này sang công trình khác theo tiến độ, kết quả thực hiện thực tế. Cụ thể, theo kế hoạch vốn năm 2013 mà UBND tỉnh giao cho huyện Phước Sơn triển khai, nay điều chỉnh lại như sau: Trường ban trú xã Phước Chánh: Kế hoạch 2013 giao 700 triệu đồng, nay điều chỉnh giảm 88,675 triệu đồng; Trạm Khuyến nông - Khuyến Lâm huyện Phước Sơn: Kế hoạch 2013 giao 2.600 triệu đồng, nay điều chỉnh giảm 112,626 triệu đồng; Công trình Dãn dân thôn 8 xã Phước Hiệp: Kế hoạch 2013 giao 1.000 triệu đồng, nay điều chỉnh tăng 119,301 triệu đồng; Công trình Trung tâm Dạy nghề huyện Phước Sơn: Kế hoạch 2013 giao 267,147 triệu đồng, điều chỉnh tăng 82 triệu đồng.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Phước Sơn thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website