Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phân bổ 15 tỷ đồng cho huyện Nông Sơn để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Ngày đăng: 13:44 | 15/06/2014 Lượt xem: 580

Theo Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND về phát triển miền núi và Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam. Các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam có tỷ lệ nghèo cao chưa được hưởng cơ chế từ Chương trình 30a của Chính phủ được ngân sách tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhằm góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững kể từ năm 2012. Theo dự kiến, mỗi năm ngân sách tỉnh bố trí khoản 45 tỷ đồng để hỗ trợ cho các huyện nêu trên. Năm 2012 và năm 2013, ngân sách tỉnh đã bố trí cho các huyện Nam Giang, Đông Giang, Nông Sơn và Bắc Trà My (2012) trên 90 tỷ đồng. Riêng năm 2014, theo đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 phân bổ cho huyện Nông Sơn 15 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư 19 công trình, cụ thể: Hỗ trợ thanh toán khối lượng 06 công trình, số tiền 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư 05 công trình chuyển tiếp, số tiền 4,9 tỷ đồng và  hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 08 công trình, số tiền 8,9 tỷ đồng./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website