Chi tiết tin

A+ | A | A-

Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay vay học sinh sinh viên

Ngày đăng: 13:07 | 15/06/2014 Lượt xem: 722

Theo kiến nghị của các địa phương và để phù hợp với lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại. Nhằm thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với cho hộ nghèo một một số đối tượng chính sách xã hội khác theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP góp phần hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ. Ngày 06/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 872/QĐ-TTg điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo Quyết định số 872/QĐ-TTg, kể từ ngày 06/6/2014 (ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành) thì lãi suất cho vay áp dụng đối với các khoản vay mới phát sinh kể từ ngày Quyết định 872/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, bao gồm lãi suất cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên được điều chỉnh giảm còn 7,2%/năm, tương ứng 0,6%/tháng./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website