Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt

Ngày đăng: 10:57 | 04/06/2014 Lượt xem: 619

Theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện thì hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt. Mức hỗ trợ hằng tháng đối với hộ nghèo tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh và mức hỗ trợ hằng tháng đối với hộ chính sách xã hội (có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh) tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hai đối tượng nêu trên do ngân sách nhà nước thực hiện.

Theo Quyết định trên, Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng tiêu chí Hộ chính sách xã hội để làm sơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện.

Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2014. Hiện nay, Bộ Tài chính đang chủ trí xây dựng và lấy ý kiến của các ngành và các địa phương vào dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website