Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ Chính sách xã hội

Ngày đăng: 11:00 | 03/06/2014 Lượt xem: 534

Ngày 15 tháng 5 năm 2014, Bộ Tài chính có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ Chính sách xã hội.

Theo đó, dự thảo Thông tư có liên quan đến các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương và Tài chính và các địa phương (cấp tỉnh, huyện và cấp xã). Vì vậy, Sở Tài chính đã có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Công thương để lấy ý kiến góp ý và tổng hợp ý kiến thành văn bản gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu.

Theo dự thảo Thông tư này thì đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho các mục đích sinh hoạt, bao gồm: (1) Hộ gia đình nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy định về chuẩn hộ nghèo của Thủ tướng Chính phủ theo từng thời kỳ (giai đoạn 2011-2015 thực hiện theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011); (2) Hộ gia đình chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quyết định, không thuộc diện hộ nghèo quy định nêu trên và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh. Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện  sinh hoạt bậc 1 hiện hành (42.000 đồng/hộ/tháng). Phương thức thực hiện chính sách là UBND cấp xã trực tiếp chi trả theo hình thức hỗ trợ bằng tiền từng Quý đến hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Thời gian thực hiện chính sách kể từ ngày 01/6/2014 theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện nay, các Sở đang nghiên cứu tham gia góp ý và Sở Tài chính đang tổng hợp có văn bản góp ý với Bộ Tài chính theo yêu cầu./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website