Chi tiết tin

A+ | A | A-

Người khuyết tật nghèo, cận nghèo đi học được hưởng học bổng

Ngày đăng: 14:38 | 23/05/2014 Lượt xem: 568

Theo quy định của Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010 thì  Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng của người khuyết tật. Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập. Người khuyết tật được cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết; người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu; người khuyết tật nhìn được học bằng chữ nổi Braille theo chuẩn quốc gia.
Theo hướng dẫn của liên Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động - thương binh và Xã hội tại Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật thì người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ. Đồng thời, nếu là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học tại các cơ sở giáo dục được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của chính phủ trong từng thời kỳ (hiện nay mức tiền lương cơ sở là 1.150.000 đồng, tương ứng 920.000 tháng/người khuyết tật nghèo, cận nghèo). Ngoài ra người khuyết tật nghèo hoặc cận nghèo còn được hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1.000.000 đồng/người/năm học, trường hợp thuộc cùng một lúc mà hưởng nhiều chính sách hỗ trợ về phương tiện, đồ dùng học tập khác nhau thì chỉ được hưởng ở một chế độ cao nhất./.  

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website