Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quy định về điều kiện học sinh trung học phổ thông hưởng chính sách theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 15:22 | 05/05/2014 Lượt xem: 742

Để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Căn cứ hướng dẫn của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính tại Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định Quy định về điều kiện học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và về nhà trong ngày đối với địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau: Học sinh trung học phổ thông đi học phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập.
Như vậy, những trường hợp nêu trên và đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng học sinh được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh, đồng thời được hỗ trợ tiền nhà ở (đối với học sinh phải tự lo chỗ ở) mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh (mức tiền lương tối thiểu chung hay mức tiền lương cơ sở hiện nay là 1.150.000 đồng). Hồ sơ, thủ tục xét cấp kinh phí hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Hướng dẫn tại Điều 5, Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Hồ sơ gồm: a) Đơn đề nghị hỗ trợ của học sinh (theo mẫu tại phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này); b) Bản sao Giấy khai sinh (đối với đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số); c) Bản sao Sổ hộ nghèo hoặc bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo (đối với đối tượng học sinh là người dân tộc Kinh); d) Bản sao Sổ hộ khẩu.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xét duyệt công nhận học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Điều 2 Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng quy định, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành lập Hội đồng thẩm định, xét duyệt học sinh hưởng chính sách hỗ trợ; hướng dẫn Hội đồng xét duyệt cấp trường tổ chức xét duyệt học sinh hưởng chính sách hỗ trợ đảm bảo chính xác, công bằng, đúng đối tượng; thẩm định hồ sơ, thẩm tra xác minh thực tế các đối tượng học sinh theo đề nghị của Hội đồng xét duyệt cấp trường đảm bảo đúng các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và công bố kết quả xét duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Trong trường hợp có sự thay đổi về danh sách các xã, thôn đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành có liên quan đến địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính cùng Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lập thủ tục, hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung phù hợp.
Việc tổ chức thực hiện tốt Quyết định này cùng với các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ như hỗ trợ gạo cho học sinh ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh; chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước, thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng; chính sách hỗ trợ đối với Học sinh tiểu học và trung học cơ sở bán trú đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và học sinh bán trú đang học trong các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập khác ở vùng này; Trường phổ thông dân tộc bán trú; Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi; đặc biệt là chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ sẽ góp phần rất lớn trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao dân trí để giảm nghèo nhanh và bền vững theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam.


Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website