Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bổ sung 6.336.450.000 đồng cho các địa phương để tổ chức các hoạt động chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2014

Ngày đăng: 9:56 | 05/05/2014 Lượt xem: 581

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính, ngày tháng 4 năm 2014 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định cấp bổ sung dự toán kinh phí năm 2014, số tiền 6.336.450.000 đồng cho các địa phương để tổ chức các hoạt động chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2014 từ nguồn Chi đảm bảo xã hội chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2014, trong đó có Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng và Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng. Cụ thể kinh phí bổ sung cho từng địa phương như sau:

STT

UBND huyện, thành phố

Kinh phí

1

Tam Kỳ

400.750

2

Hội An

374.600

3

Đông Giang

55.850

4

Tây Giang

41.300

5

Nam Giang

61.250

6

Phước Sơn

21.600

7

Nam Trà My

37.150

8

Bắc Trà My

86.950

9

Hiệp Đức

171.150

10

Tiên Phước

265.300

11

Nông Sơn

189.800

12

Đại Lộc

735.950

13

Điện Bàn

1.101.600

14

Duy Xuyên

633.950

15

Thăng Bình

797.600

16

Quế Sơn

429.400

17

Núi Thành

588.650

18

Phú Ninh

343.600

 

Tổng cộng

6.336.450

Theo quy định của UBND tỉnh tại số 1643/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 Quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thì: (1) Đối với Người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi: mức chúc thọ bằng tiền mặt 200.000 đồng/người và tặng quà bằng hiện vật trị giá 100.000 đồng/người; (2)  Đối với Người cao tuổi trên 100 tuổi: mức chúc thọ bằng tiền mặt 500.000 đồng/người; (3)  Đối với Người cao tuổi 90 tuổi: mức chúc thọ bằng tiền mặt 300.000 đồng/người và tặng quà bằng hiện vật trị giá 100.000 đồng/người; (4)  Đối với Người cao tuổi 100 tuổi: mức chúc thọ bằng tiền mặt 500.000 đồng/người và 5 mét vải lụa/người. Căn cứ mức nêu trên và danh sách người cao tuổi ở các địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 và 100 tuổi trên địa bàn tỉnh hằng năm, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí cho các địa phương để bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn thực hiện tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, giám sát việc thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở các địa phương.


Đ/c Trần Ngọc Nhi, nguyên Giám đốc Sở Lao động - TBXH thăm và tặng quà cho Trung tâm Xã hội tỉnh Quảng Nam tại Hội An
nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam
Cũng theo Quyết định trên, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của UBND tỉnh; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website