Chi tiết tin

A+ | A | A-

Huyện Tây Giang đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục Chương trình 30a giai đoạn 2009-2020

Ngày đăng: 14:11 | 29/04/2014 Lượt xem: 948

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2009 - 2020, Uỷ ban nhân dân huyện Tây Giang đã thực hiện rà soát lại danh mục công trình, dự án đầu tư của Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững không còn phù hợp với thực tế hiện nay hoặc nằm ngoài danh mục quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, đồng thời có Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục Chương trình 30a giai đoạn 2009-2020 trên địa bàn huyện.


Tây Giang hôm nay
Theo Quyết định số 3104/QĐ-UBND tổng nhu cầu vốn đầu tư theo Nghị quyết 30a đến năm 2020 của huyện Tây Giang là 5.625,799 tỷ đồng. Theo Tờ trình số 34/TTr-UBND, UBND huyện Tây Giang đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh giảm 2.784,879 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn lập cho danh mục công trình, dự án theo đề án ban đầu sai mục tiêu hoặc không còn phù hợp thực tế lên đến 1.539,960 tỷ đồng và điều chỉnh tăng 1.385,046 tỷ đồng. Như vậy, tổng nhu cầu vốn thực hiện Nghị quyết 30a sau khi điều chỉnh giảm còn 4.225,959 tỷ đồng. Các nội dung khác của Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009  của Uỷ ban nhân dân tỉnh không có gì thay đổi./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website