Chi tiết tin

A+ | A | A-

Nội dung các chính sách cơ bản của Đề án khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015

Ngày đăng: 14:20 | 14/04/2014 Lượt xem: 642

Theo nội dung Đề án thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 kèm theo Tờ trình số 1173/TTr-UBND ngày 02/4/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá VIII, kỳ họp thứ 10 thì nội dung cơ bản của các chính sách hỗ trợ khuyến khích cho hộ thoát nghèo bền vững theo Đề án này như sau: Đối với Chính sách khuyến khích hộ thoát nghèo bền vững, những hộ nghèo có đăng ký thoát nghèo theo đề án sẽ được hỗ trợ: (1) 100% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế theo loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện trong thời gian 02 năm (24 tháng); (2) Miễn giảm học phí cho học sinh các cấp phổ thông; hỗ trợ chi phí học tập theo mức 70.000 đồng/học sinh/tháng cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh các cấp phổ thông; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi theo mức 120.000 đồng/em/tháng (9 tháng/năm); cấp bù 50% học phí cho học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập theo quy định tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh. Các chính sách hỗ trợ nêu trên được thực hiện trong 02 năm học liên tục; (3) Vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, đi xuất khẩu lao động. Mức vay tối đa là 20.000.000 đồng/hộ. Thời gian vay không quá 36 tháng. Lãi suất bằng 0%; (4) Thưởng 01 lần bằng tiền với mức 5.000.000 đồng/hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó những cá nhân, tập thể có thành tích thoát nghèo, giảm nghèo tiêu biểu, điển hình được mời tham dự các hội nghị biểu dương, khen thưởng của các cấp.


Lãnh đạo UBND tỉnh họp với BCĐ thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo để thông qua nội dung Đề án
Đối với các thôn có tỷ lệ nghèo cao (từ 25% trở lên) nếu đạt tiêu chuẩn và mức giảm nghèo hằng năm giai đoạn 2014-2015 theo quy định của Đề án thì được thưởng bằng công trình cần thiết cho cộng đồng của thôn, trị giá 300.000.000 đồng/thôn. Ngoài ra, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND các cấp về thành tích đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Những thôn có thành tích tiêu biểu về giảm nghèo được mời tham dự tại hội nghị tuyên dương khen thưởng do các cấp tổ chức theo thẩm quyền.
Tổng kinh phí thực hiện các chính sách nêu trên là 125.456.610.000 đồng, trong đó Nguồn ngân sách tỉnh  thực hiện các chính sách về y tế, giáo dục, thưởng, quản lý điều hành là 44.293.655.000 đồng, chính sách tín dụng cho vay ưu đãi là 55.850.000.000 đồng (thu hồi: 50.000.000.000 đồng) và nguồn ngân sách các huyện, thành phố là 25.312.955.000 đồng./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website