Chi tiết tin

A+ | A | A-

Triển khai chính sách khen thưởng đối với tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo bền vững

Ngày đăng: 9:51 | 12/03/2014 Lượt xem: 763

Để động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo bền vững theo Hướng dẫn số 481/HD-BTĐKT ngày 18/4/2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về khen thưởng đối với huyện, xã, thôn, hộ gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020. Ngày 10 tháng 3 năm 2014, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 217/LĐTBXH-BTXH về việc khen thưởng đối với huyện, xã, thôn, hộ gia đình có thành tích giảm nghèo bền vững và báo cáo số liệu hộ tái nghèo, phát sinh nghèo giai đoạn 2009-2013 và 05 năm thực hiện NQ 30a.

 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh để nghe báo cáo giải trình 
Đề án thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015

Theo nội dung Công văn số 217/LĐTBXH-BTXH, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và Phòng Lao động - Thương binh xã hội, Phòng Nội vụ và các phòng chuyên môn của huyện, Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện và cấp xã căn cứ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2013 đã được UBND cấp huyện phê duyệt tổ chức rà soát các tiêu chí khen thưởng theo Hướng dẫn số 481/HD-BTĐKT ngày 18/4/2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã triển khai chính sách khen thưởng đối với tập thể, hộ gia đình có thành tích giảm nghèo, trong đó lưu ý hình thức khen thưởng khác, gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện tặng thưởng Giấy khen cho các hộ gia đình giảm nghèo bền vững 3 năm liên tục (những hộ thoát nghèo kể từ năm 2011 đến năm 2013, tức là những hộ thuộ diện hộ nghèo điều tra quý IV/2010 đến năm 2011 điều tra đã thoát nghèo liên tục 03 năm: 2011-2013). Chủ tịch UBND cấp xã tặng thưởng Giấy khen cho các hộ gia đình giảm nghèo bền vững hàng năm (những hộ nghèo điều tra, rà soát nằm trong danh sách hộ nghèo năm 2012 đến năm 2013 điều tra, rà soát đã thoát nghèo, không còn trong danh sách hộ nghèo năm 2013).

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website