Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đề nghị các huyện nghèo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 11:18 | 09/03/2014 Lượt xem: 835

Ngày 03 tháng 3 năm 2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Công văn số 539/LĐTBXH-VPQGGN đề nghị UBND các tỉnh có huyện nghèo báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Theo nội dung công văn trên, để chuẩn bị cho việc tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và theo các Quyết định bổ sung của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 615/QĐ-TTg, Quyết định số 293/QĐ-TTg, Quyết định số 1791/QĐ-TTg) tổng hợp, báo cáo Sơ kết 05 năm kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn (từ năm 2009 đến năm 2013); tổng hợp thành báo cáo chung của tỉnh và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong quá trình tổng hợp, báo cáo, đề nghị có sự tham gia của Ban Chỉ đạo giảm nghèo và thực hiện Nghị quyết 30a của tỉnh và của huyện để đảm bảo thông tin số liệu báo cáo được chính xác và đầy đủ. Thời gian hoàn thành gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo) trước ngày 20/3/2014 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website