Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo trung ương

Ngày đăng: 10:34 | 09/03/2014 Lượt xem: 548

Theo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Thông báo Kết luận số 89/TB-VPCP ngày 05/3/2014 của Văn phòng Chính phủ, bình quân tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,2-2%, các huyện nghèo giảm trên 5%, vượt kế hoạch đề ra. Để duy trì kết quả giảm nghèo trên, đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát chính xác kết quả nêu trên. Phó Thủ tướng cũng đánh giá, thời gian qua trung ương ban hành nhiều chương trình, chính sách giảm nghèo nhưng chưa đồng bộ hệ thống, còn phân tán, mang tính cào bằng; một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp với đặc thù một số nơi; tỷ lệ giảm nghèo chưa đồng đều, chưa vững chắc ở một số vùng; các vùng cao, dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo còn cao; một số địa phương còn lúng túng trong chỉ đạo điều hành, nguồn lực còn hạn chế. Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, nhiệm vụ cần tập trung và có sự đổi mới trong chỉ đạo điều hành chương trình, chính sách giảm nghèo thời gian đến là các bộ, ngành thiết kế chương trình, chính sách giảm nghèo theo hướng kế thừa, giảm nghèo bền vững, khuyến khích thoát nghèo, tập trung cho những vùng có tỷ lệ nghèo cao, trong đó lưu ý phân loại đối tượng làm căn cứ xây dựng chính sách để hạn chế tái nghèo, xác định những nhóm hộ nghèo nào mà nhà nước có chính sách cho không, đối tượng nào cho vay tự tạo việc làm, học nghề với mức lãi suất khác nhau theo từng đối tượng; đối tượng nào thuộc diện bảo trợ xã hội và lưu ý tách dối tượng bảo trợ xã hội ra khỏi chính sách giảm nghèo bền vững để có chính sách riêng bảo đảm phù hợp với thực tế của đất nước. Phó Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc thành lập bộ phận chuyên trách làm công tác giảm nghèo ở cấp tỉnh, tận dụng bộ máy hiện có, không làm phát sinh thêm biên chế./.


Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website