Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo giai đoạn 2014 - 2015

Ngày đăng: 10:56 | 19/02/2014 Lượt xem: 630

Theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn hộ nghèo và cận nghèo của thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 – 2015 như sau: (1) Hộ nghèo Thành phố là những hộ dân (thường trú và tạm trú KT3 trên địa bàn Thành phố) có mức thu nhập bình quân từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống, không phân biệt nội thành và ngoại thành, trong khi đó chuẩn nghèo của Quốc gia đối với khu vực nông thôn là 4.800.000 đồng/người/năm trở xuống và 6.000.000 đồng/người/năm trở xuống đối với khu vực thành thị); (2) Hộ cận nghèo Thành phố là những hộ dân (thường trú và tạm trú KT3 trên địa bàn Thành phố) có mức thu nhập bình quân từ trên 16 triệu đồng đến 21 triệu đồng/người/năm, không phân biệt nội thành và ngoại thành, trong khi đó chuẩn cận nghèo của Quốc gia đối với hộ cận nghèo đối với khu vực nông thôn là từ 4.812.000 đồng/người/năm đến 6.240.000 đồng/người/năm và 6.012.000 đồng/người/năm đến 7.800.000 đồng/người/năm đối với khu vực thành thị).

Mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố quy định nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, là căn cứ để thực hiện các chính sách kinh tế, chính sách an sinh xã hội và các chính sách khác cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố Hồ Chí Minh./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website