Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quảng Nam: Giảm 3,02% hộ nghèo và giảm 1,91% hộ cận nghèo

Ngày đăng: 10:21 | 20/01/2014 Lượt xem: 671

    Năm 2013, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về Tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2013 về Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và Công văn số 2578/LĐTBXH-BTXH ngày 15/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê Quảng Nam xây dựng Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 và tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, rà soát cho cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Chi cục Thống kê 18 huyện, thành phố, đồng thời thành lập các Tổ công tác để phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổ chức giao ban, trực báo đôn đốc, phúc tra kết quả điều tra tại các địa phương.

PCT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cùng các Thành viên BCĐ giảm nghèo tỉnh kiểm tra công tác giảm nghèo tại huyện Núi Thành

    Theo kết quả phê duyệt chính thức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 của 18 huyện, thành phố, toàn tỉnh có 390.687 hộ dân, trong đó có 58.269 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 14,91%; hộ cận nghèo có 44.047 hộ, tỷ lệ 11,27%. So với kết quả sơ bộ ban đầu là tỷ lệ hộ nghèo giảm thêm 0,53%, tương ứng 1.891 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm thêm 0,48%, tương ứng 1.738 hộ). So với kết quả năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,02%, tương ứng giảm 11.075 hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,91%, tương ứng giảm 6.946 hộ cận nghèo. Căn cứ kết quả trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang xin ý kiến thống nhất của HĐNĐ tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam mới có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website