Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Đông Giang giai đoạn 2013-2017

Ngày đăng: 16:10 | 10/01/2014 Lượt xem: 649

Ngày 12 tháng 12 năm 203, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3910/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2017.


Sở Lao động - TBXH và UBND huyện Đông Giang phối hợp đối thoại chính sách giảm nghèo

Theo nội dung Quyết định trên, mục tiêu mà huyện Đông Giang phấn đấu đến năm 2017 là  nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện ngang bằng với mức phát triển bình quân chung của các huyện miền núi trong tỉnh; thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm  vững  chắc an ninh, quốc phòng. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2013-2017 đạt 12,34%; đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2017 còn dưới 27,95%, bình quân giảm 4,0-4,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2017 đạt 16,760 triệu đồng/người /năm, bình quân tăng 14,15%; xóa nhà tạm cho 241 hộ nghèo; tăng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề 3,59 %/năm; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đúng độ tuổi, đến năm 2017 có 70% số trường đạt chuẩn quốc gia; 72,7% trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn: 19,2%; 90% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; 11/11 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã trong suốt cả năm. Nâng độ che phủ rừng năm 2017: 60%. Giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển thực hiện Đề án là 578.680 triệu đồng, trong đó: Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 5/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ: 151.348 triệu đồng và vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg là 65.956 triệu đồng. Thời gian thực hiện Đề án kể từ năm 2013 đến năm 2017. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giao trách nhiệm cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo huyện Đông Giang tổ chức thực hiện Đề án; kiểm tra, giám sát và theo dõi đánh giá hiệu quả thực hiện; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hằng năm của huyện; hướng dẫn lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn huyện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; hướng dẫn các chính sách về đầu tư, đấu thầu phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện của huyện; Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án. Các Sở, ngành khác căn cứ các chính sách liên quan đến chức năng nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện; UBND huyện Đông Giang có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch hằng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch hằng năm của cấp xã, định kỳ (6 tháng và 1 năm) báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất các biện pháp thực hiện kịp thời với UBND tỉnh; UBND các xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hằng năm có sự tham gia của người dân trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website