Chi tiết tin

A+ | A | A-

Khẩn trương hoàn thành, báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013

Ngày đăng: 16:24 | 17/12/2013 Lượt xem: 589

         Để hoàn thành cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời phục vụ thực hiện chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo năm 2014. Ngày 16 tháng 12 năm 2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục có Công văn gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chưa phê duyệt, báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo với Sở khẩn trương chỉ đạo hoàn thành cuộc điều tra, rà soát, phê duyệt và báo cáo kết quả với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25/12/2013 để tổng hợp, xin ý kiến của Thường trực HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh.

Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh tham vấn cán bộ thôn, xã tại xã Quế Phong về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo
và chương trìn, chính sách, dự án giảm nghèo
         Được biết, theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, trong đó UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố phải hoàn thành, phê duyệt, báo cáo kết quả điều tra cho UBND (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 06/12/2013 để UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội trước khi phê duyệt, báo cáo trung ương vào ngày 15/12/2013 theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa hoàn thành điều tra, báo cáo kết quả và gửi quyết định phê duyệt chính thức kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 theo đúng thời gian quy định nêu trên./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website