Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Tam Kỳ thông qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013

Ngày đăng: 11:03 | 17/12/2013 Lượt xem: 559

    Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam. Ngày 03/12/2013, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Tam Kỳ đã thống nhất kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đề nghị và báo cáo của UBND thành phố tại Công văn số 1651/UBND-LĐTBXH ngày 29/11/2013. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013, toàn thành phố (13 xã, phường) có 28.624 hộ dân, trong đó có 1.021 hộ nghèo, tỷ lệ 3,57%, hộ cận nghèo có 1.795 hộ,  tỷ lệ 6,27%. Như vậy, so với năm 2012 hộ nghèo của thành phố giảm được 331 hộ, tương ứng giảm 1,23%; hộ cận nghèo giảm 434 hộ, tương ứng giảm 1,64%.

     Đạt được kết quả trên, theo thành phố đó là nhờ triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, phù hợp với thực tế và có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội của trung ương, của tỉnh và của thành phố đối với người dân. Quá trình thực hiện tuân thủ nguyên tắc dân chủ, công khai, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, của xã nghèo, đặc biệt là đã thay đổi nhận thức trách nhiệm của người dân, cán bộ cơ sở, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát và kịp thời của cấp uỷ, chính quyền cấp thành phố và cấp xã. Tuy nhiên,  thời gian đến, thành phố sẽ gặp khó khăn hơn trong công tác giảm nghèo do số hộ nghèo còn lại chủ yếu thuộc diện đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội như khuyết tật, người cao tuổi./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website