Chi tiết tin

A+ | A | A-

UBND tỉnh chỉ đạo ban hành Quy định tạm thời về thí điểm chính sách khuyến khích thoát nghèo giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 12:05 | 13/12/2013 Lượt xem: 621

    Theo Thông báo số 441/TB-UBND ngày 06/12/2013 về Nội dung phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Phước Thanh đã chỉ đạo các ngành và các địa phương thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 theo đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh, các ngành và địa phương liên quan kiểm tra thống kê thật chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương, đơn vị báo cáo. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về thí điểm chính sách khuyến khích thoát nghèo giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, để triển khai thực hiện trong đầu năm 2014 và Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trực tiếp vấn đề này./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website