Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hiệu quả Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Ngày đăng: 15:32 | 30/11/2013 Lượt xem: 892

    Theo báo cáo đánh giá hiệu quả Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được đầu tư từ năm 2004 - 2013 tại hội thảo do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tổ chức, tổng kinh phí đã đầu tư thực hiện dự án này là 11,2258 tỷ đồng /25 mô hình/17 xã của 10 huyện, thành phố để hỗ trợ 1.251 hộ nghèo tham gia dự án, kinh phí do ngân sách dự án hỗ trợ là 7,8415 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ trực tiếp đến hộ nghèo 7,5063 tỷ để mua cây, con giống, trang bị cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, trong đó hỗ trợ vốn vay không lãi là 7,3493 tỷ đồng, tập huấn 157 triệu đồng.

Hộ nghèo Nguyễn Thị Bốn thôn Thạnh trung, xã Đại Chánh được dự án hỗ trợ bò cái giống sinh sản năm 2011

     Dự án đã giải quyết việc làm bình quân 01 lao động/hộ, hơn 3.000 người nghèo, người dân và cán bộ được tham gia tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, chọn cơ cấu cây trồng, con vật nuôi và ngành nghề phù hợp với điều kiện của mỗi hộ và lợi thế của từng vùng (kỹ thuật trồng cỏ, chăn nuôi bò, kỹ thuật đánh bắt hải sản, kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, nhím, kỹ thuật trồng trọt,....). Thông qua các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình giảm nghèo từ dự án, đến nay đã có trên 509 hộ thoát nghèo/1.251 hộ nghèo tham gia dự án, đạt 40,69% so với tổng số hộ nghèo tham gia; tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn và tăng thời gian lao động cho người nghèo, lao động nông nhàn. Ngoài ra, dự án cũng đã tạo được nhận thức đúng đắn về chủ trương của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tăng số lượng đàn gia súc, gia cầm của địa phương góp phần tăng năng lực, hiệu quả sản xuất, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân để giảm nghèo nhanh và bền vững.

 

Mô hình may gia công hàng may mặc góp phần giải quyết việc làm cho lao động nghèo và cận nghèo xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn

    Tại hội thảo, các địa phương cũng thống nhất với nhận định về hiệu quả của dự án và xác định mô hình hiệu quả như mô hình trồng cỏ, chăn nuôi bò; mô hình giải quyết việc làm thông qua đầu tư gia công hàng may mặc xuất khẩu, đánh bắt hải sản (100% số hộ tham gia dự án đã thoát nghèo)... cũng như đề xuất tiếp tục và cương quyết thu hồi vốn đối với những hộ chay ỳ không chịu hoàn vốn cho nhà nước mặc dù đã thoát nghèo, đồng thời đề nghị UBND tỉnh xem xét không thu hồi vốn đối với những hộ nghèo gặp rủi ro bất khả kháng như dịch bệnh. Bên cạnh đó, đến nay, các xã được đầu tư dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo từ năm 2004-2008 đã thu hồi được 1,476 tỷ đồng/7,3493 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, đạt gần 19% và xây dựng phương án sử dụng vốn thu hồi để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt hỗ trợ các hộ nghèo khác tham gia hưởng lợi để thoát nghèo bền vững./.

 

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website