Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phê duyệt Dự án Hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo học giỏi tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 14:28 | 30/11/2013 Lượt xem: 751

Ngày 25/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3652/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo học giỏi tỉnh Quảng Nam.


Trẻ em xã nghèo Duy Vinh, huyện Duy Xuyên tranh thủ thời gian nghỉ học dệt chiếu hoa giúp bố mẹ có thêm thu nhập cải thiện đời sống

    Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, UBND tỉnh giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm chủ dự án. Dự án được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc chương trình từ năm 2013-2016. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình là cấp học bổng, trao tiền mặt cho dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, chi phí đi lại cho trẻ em được hỗ trợ, chi phí hành chính, giám sát dự án. Tổng vốn thực hiện đề án là 1.643.450.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng), gồm 100% vốn viện trợ của Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài tài trợ (Từ thiện giáo dục trẻ em - Children’s Education Foundation/CEF, cụ thể giai đoạn 2013-2014: 423.450.000 đồng; giai đoạn 2014-2015: 550.000.000 đồng; giai đoạn 2015-2016: 670.000.000 đồng.

    Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh có trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch triển khai chi tiết dự án, cấp phát học bổng và hỗ trợ đúng đối tượng, mục đích; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; báo cáo cơ quan chức năng để ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà nước; đồng thời thực hiện việc báo cáo kết quả viện trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng liên quan của tỉnh theo quy định.. Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp nhận, quản lý và thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan của tỉnh kiểm tra, tổng hợp tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ trong phạm vi chuyên môn của Sở để báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website