Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tập huấn cán bộ giảm nghèo năm 2013

Ngày đăng: 13:33 | 30/11/2013 Lượt xem: 604

    Để hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, từ ngày 21-22/11/2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức khóa tập huấn tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp theo dõi công tác giảm nghèo cấp xã và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quan Hòa dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quang Hòa phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn cán bộ giảm nghèo năm 2013

    Theo Chương trình công tác năm 2013 và kế hoạc thực hiện dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong hai ngày, từ ngày 21-22/11/2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức khóa tập huấn tăng cường năng lực cho 90 cán bộ trực tiếp theo dõi công tác giảm nghèo của các xã có tỷ lệ nghèo cao từ 25% trở lên và 18 cán bộ thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố. Khóa tập huấn trong thời gian 1,5 ngày và được trang bị những nội dung cơ bản như Quán triệt Kết luận số 96/KL-TU về đẩy mạnh công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo hàng năm, phương pháp lập kế hoạch giảm hộ nghèo theo địa chỉ và nguyên nhân nghèo của hộ nghèo, cận nghèo; lập kế hoạch kiểm tra, giám sát chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo cấp huyện và cấp xã hàng năm và giai đoạn 2014-2015; giới thiệu các chính sách hỗ trợ giảm nghèo mới ban hành năm 2013 như chính sách tín dụng cho vay hộ cận nghèo, chính sách về y tê theo Quyết định số 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2883/QĐ-UBND của UBND tỉnh, chính sách giáo dục của tỉnh (theo Quyết định số 832/QĐ-UBND) và của Trung ương (chính sách miễn giảm học phí theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, hỗ trợ tiền ăn, tiền chỗ ở cho học sinh THPT ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg, chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg...), công tác thống kê, báo cáo kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo, giải đáp các vướng mắc trong thực hiện chính sách giảm nghèo./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website