Chi tiết tin

A+ | A | A-

Điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2013 của huyện Phước Sơn

Ngày đăng: 8:10 | 10/11/2013 Lượt xem: 794

Ngày 07 tháng 11 năm 2013, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3462/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2013 đã giao cho UBND huyện Phước Sơn tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh, Cụ thể: Điều chỉnh 14 công trình, số tiền 14,304 tỷ đồng thuộc Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ (Tiểu dự án 1 của Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững); điều chỉnh 06 công trình số tiền 5,010 tỷ đồng thuộc Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn đặc biệt khó khăn (Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững). UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Phước Sơn thực hiện Quyết định trên theo đúng quy định.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết Quý III/2013 (30/9) toàn huyện Phước Sơn đã giải ngân được 71,20% (21,052 tỷ đồng/29,566 tỷ đồng) nguồn kinh phí phân bổ kế hoạch năm 2013 thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, trong đó có các dự án chưa giải ngân như Giao khoán quản lý bảo vệ rừng năm 2011 xã Phước Hiệp (590ha), xã Phước Hòa (5849 ha); Giao khoán quản lý bảo vệ rừng năm 2012 xã Phước Xuân (3021,2 ha), thị trấn Khâm Đức (457,6 ha), xã Phước Kim (4619,2 ha),xã Phước Thành (841,9 ha), Giao khoán QLBVR năm 2013 (4200ha) và Khai hoang 12 ha. Tổng kinh phí chưa giải ngân các dự án trên lên đến 2,914 tỷ đồng. Bên cạnh đó vốn bố trí duy tu bảo dưỡng cũng chỉ giải ngân đạt 48,65% (1,743 tỷ đồng/3,582 tỷ đồng)./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website